Tag Archives: โอนเงิน

วิธีสั่งซื้อสินค้าเอเจล ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

อธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า เอเจล โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

แจ้งชำระเงิน

Bank Transfer : แจ้งชำระเงิน แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร   Order Id : วันที่โอน : 25572558 / —010203040506070809101112 /   จำนวนเงิน : โอนเข้าธนาคาร : —ธ.ไทยพาณิชย์ 047-256-3147ธ.กสิกรไทย 752-236-8088