Tag Archives: ทีมงาน

ทีมงาน

AGEL Team : ทีมงาน เอเจล สำหรับการทำธุรกิจ ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ทีมงาน” สำคัญเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จ ธุรกิจเครือข่ายก็เช่นกัน ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อย้อนกลับไปดู แผนรายได้ Agel ที่ถูกออกแบบให้ “ทำงานเป็นทีม” ด้วยแล้ว ทีมงาน จึงสำคัญมากสำหรับการก้าวสู่ความสำเร็จของเรา ลองมาดูกันหน่อยว่า มีผู้นำท่านใดบ้างที่จะคอยช่วยเหลือเรา ชี้แนะแนวทางต่าง ๆ เมื่อเราก้าวเข้าสู่ธุรกิจ เอเจล วัชรากร วานิช(Programmer) & นิสา เพ็งเรือง(ทนายความ) – Agel Regional Director เรายังไม่เคยเห็นงานที่ตอบแทนสังคมครั้งใด ไม่ใช้เงิน แล้วยิ่งงานทีมีผลต่อชีวิตคนจำนวนยิ่งมากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งมากเป็นเงาตามตัว นี่คือเหตุผลหลัก ที่เราเลือกมีธุรกิจเป็นของเราเอง เราต้องมีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วเราจะให้ได้มากเท่าที่เราอยากจะให้แล้วเราก็เลือกธุรกิจ AGEL โดยสาเหตุที่เราเลือก Agel คือ แผนรายได้ที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ทำได้ สำเร็จได้แม้ไม่มีประสบการณ์ และที่สำคัญที่สุดคือ ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ “ผู้บริโภคจะรักสินค้า สินค้านั้นต้องดีจริง แต่นักธุรกิจจะทำตลาด แค่สินค้าดียังไม่พอ มันต้องแตกต่าง

ประวัติผู้นำ AGEL วัชรากร วานิช

ประวัติผู้นำ AGEL วัชรากร วานิช(เปา)