Monthly Archives: July 2014

ประวัติผู้นำ AGEL วีรชัย ชื่นพันธ์

วีรชัย ชื่นพันธ์ (เกฟ) อยากมีชีวิตที่ดีจึงพยายามเข้ามาเรียนที่ประเทศไทย หลังจากเรียนจบเริ่มทำงานประจำที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เคยรู้เรื่องธุรกิจมาก่อน พอได้มารู้จัก Agel มองว่าเป็นโอกาส แต่ผมเองขาดความมั่นใจว่าจะทำได้ เพราะเป็นคนพูดไม่เก่ง ไม่รู้จักคนเยอะ แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ผมอยากจะพัฒนาตนเอง และช่วยเหลือครอบครัวทางบ้าน จึงทำให้ผมมีวันนี้ ใช้เวลา5ปี ถึงได้รับตำแหน่ง Director เป็นเพราะผมเป็นคนเดินช้า..แต่ไม่เคยเดินถอยหลัง